Vyhľadávač odrôd

Zvoľte typ pôd:
ľahké
ťažké
Zvoľte termín sejby:
skorý
neskorý
Je pre Vás dôležitý skorý zber?
áno
nie
Typ používaného postrekovača:
ťahaný
samochodný
Pestovanie repky:
intenzívne
extenzívne
Ako často zaraďujete repku do osevného postupu:
raz za 4 roky
častejšie
Je pre Vás dôležitá zimuvzdornosť?
áno
nie

 

Naše odporučenie

Please select your options